NATIVE NÄR DET FUNGERAR SOM BÄST

När native advertising fungerar som bäst, då ska innehållet kännas som en naturlig del i nyhetsflödet och locka läsaren med en unik vinkel.
Som i det här exemplet på Aftonbladet, där Renault betalar för innehållet. Artikeln och puffen hade kvalificerat sig som “earned media” på vilken bilsajt som helst.
Det är klart att en person- och svenskvinklad story gör innehållet extra relevant och intressant, men det är dessvärre alltför sällan som native-artiklar erbjuder personer eller ansikten.

NO KOMMENTARER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *