NATIVE – SMAKLÖST ELLER SUCCÉ?

Vad tycker du om native advertising av 2017 års modell? Vill du kasta upp eller klickar du på annonserna?
Många kan producera native, men för att göra effektiva och fungerande kampanjer fordras det kreativitet, kunskap och erfarenhet.
Många nativekampanjer har en bounce rate över 80 procent och en CTR från artikeln på under en procent. Den procenten kan i sin tur ha en konvertering på 1 procent. Även om du har 100 000 läsare innebär det bara 10 nya kunder, till en kostnad av kanske 400 000 kronor. Då finns det många andra bättre kanaler att spendera reklaminvesteringar på.
Men native kan ändå fungera – om det görs på rätt sätt och med rätt förväntningar.

NO KOMMENTARER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *